Pověsti z Kaplanky

Pověsti  z Kaplanky

 

Rozšířené a upravené vydání knihy, která poprvé vyšla v roce 1992 a byla obratem vyprodaná. Po celá ta léta se lidé dožadovali nového vydání, zejména učitelky základních škol, které ji používají v hodinách vlastivědy a dějepisu k seznamování těch nejmenších s historií města Nymburka.

Autor v knížce seznamuje čtenáře s příběhy z dějin města pohádkovou formou, prostřednictvím skřítků Nárožníčků, kteří se jednou v měsíci scházejí u skřítka Jakuba z Kaplanky a ze svých kronik si předčítají, co se událo v ulicích, uličkách, domech, mezi obyvateli královského města Nymburka.

Knížku lze objednat na e-mailu: jan.rehounek@seznam.cz nebo na telefonu 603 238 523.

V srpnu 2016 vyšel dotisk knihy, neboť i druhé vydání bylo vyprodané.