Příspěvky našich členů

Příspěvky našich členů

Jan Řehounek: Historie domku č. p. 68 a jeho majitelů

  Historie domku č. p. 68 a jeho majitelů   Rejdiště Původně BOBNICKÉ PODEZDÍ. Později KOZÍ PLÁCEK nebo také KOZINA. Ulice od křižovatky s Palackého ulicí se původně jmenovala NA PŘÍKOPĚ, dnes součástí Rejdiště.   Původně zde bylo podezdí - volný prostor podél...

Milan Čejka: Kamenný most přes Cidlinu postupně mizí

Libice nad Cidlinou - Kamenný most přes Cidlinu se od začátku února nachází ve stádiu demolic. Stoletá betonová konstrukce je za pomocí těžké mechanizace postupně rozebírána. Počasí stavební firmě přeje, takže se daří dodržovat stanovený plán prací. Pěší a cyklisté využívají v těsném sousedství...