Kdo jsme a o co usilujeme?

Společnost přátel starého Nymburka založilo několik lidí, kteří se, s nemalými potížemi, už v době před listopadem 1989 snažili o to, aby z toho mála, co, bohužel, z historických památek Nymburka zbylo, zůstalo zachováno pro další generace. A když ne fyzicky, tak alespoň dokumentačně. Již v březnu 1990 se sešli a ustavili neformální občanské sdružení, které si dalo do vínku ochranu hmotných i nehmotných kulturních památek Nymburska.

Členem společnosti se může stát každý občan České republiky starší šestnácti let.

V čele Společnosti stojí volené představenstvo: primas, rychtář a písař.  Společnost je kolektivním členem Městského kulturního střediska v Nymburce. Úzce spolupracuje s Městským úřadem Nymburk,  Polabským muzeem Poděbrady, Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, orgány památkové péče a dalšími institucemi.

Za dobu své existence zaznamenala Společnost ve své, dá se říci - mravenčí práci řadu úspěchů. Podařilo se zmapovat a zakreslit všechny dochované zbytky červené hradební zdi, ať už volné, nebo zastavěné do domků na parkáně pod bývalým klášterem, v Hradební a Jízdecké ulici.  Zdokumentovali jsme spoustu staveb a architektonických detailů ve městě a okolí. Podíleli jsme se na vydávání turistických brožurek a letáků, navrhli jsme turistickou poznávací trasu po pamětihodnostech Nymburka včetně zpracování průvodce. Ten byl vydán tiskem. Trasa byla péčí města označena informačními tabulkami. Někteří členové spolupracovali jako poradci při natáčení různých dokumentárních filmů či rozhlasových pořadů o Nymburce a okolí.

Rovněž badatelská práce přinesla celou řadu velmi zajímavých poznatků. Spolupracovali jsme při realizaci historické expozice v muzeu a při vybudování stálé expozice spisovatele Bohumila Hrabala. Společnost stála i za návrhem udělení čestného občanství tomuto velkému umělci a patřila k iniciátorům založení Klubu čtenářů Bohumila Hrabala.

Pro své členy, ale i pro veřejnost, pořádá Společnost řadu poznávacích akcí - přednášek, besed, vlastivědných vycházek, výletů za památkami, a to jak po České republice, tak za hranice. Na pravidelných členských schůzkách se navzájem seznamujeme s výsledky svých bádání či sběratelské činnosti.

Jak se stát členem?

Členem Společnosti přátel starého Nymburka se může stát každý zájemce po dovršení šestnácti let. Stačí se obrátit na primase Františka Sýkoru (Vlastivědné muzeum Nymburk), tel. 325 512 473 nebo 605 715 822, nebo písaře PhDr. Pavla Fojtíka (Vlastivědné muzeum Nymburk), tel. 325 512 473 nebo 776 861 407.