Za Janem Blažejem Santinim

Za Janem Blažejem Santinim

Zveme vás na výlet společnosti Společnosti přátel starého Nymburka "Po stopách Jana Blažeje Santiniho v západních Čechách".
Odjezd v 6.30 hodin z náměstí v Nymburce.
# 9.00 prohlídka Kláštera Mariánská Týnice - provede nás ředitelka Irena Bukačová
# 11.30 prohlídka kláštera Plasy
# 14.30 Mladotice - přednáška prof. Mojmíra Horyny
# 15.00 prohlídka Santiniho kaple v Mladoticích 
Celou cestou Vás bude provázet a informovat o historii Pavel Fojtík a speciálně o Santiniovské architektuře architekt Jan Pešta.

Informace podá a přihlášky přijímá  PhDr. Pavel Fojtík na tel. 776 861 407.