Vycházka za krásnými stromy na Ostrov 3. června 2014

Vycházka za krásnými stromy na Ostrov 3. června 2014

V úterý 3. června se členové Společnosti přátel starého Nymburka a další zájemci sešli na nymburském Ostrově a vydali se za krásnými stromy v tomto nymburském přírodním zákoutí. Kromě staletých dubů, které pocházejí ještě z původních porostů ostrova Topolí, se věnovali především exotickým stromům z výsadby v době přeměny na anglický park v letech 1919 a 1920 zahradním architektem F. J. Thomayerem a městským zahradníkem Veselým. Především se jedná o mohutné liliovníky tulipánokvěté, katalpy trubačovité, platany javorolisté, červenolistý buk lesní, cypřišek Lawsonův či jedlovce kanadské z novější výsadby.