SPSN iniciovala vyhlášení památného stromu

SPSN iniciovala vyhlášení památného stromu

Z iniciativy a na návrh Společnosti přátel starého Nymburka byl v březnu 2014 vyhlášen druhý památný strom na území města Nymburka.

Topol černý (Populus nigra) je pro Polabí typickým stromem. I na katastrálním území města Nymburka roste těchto nádherných stromů velké množství, mnohé dosahují úctyhodné velikosti. Máme tu ale i jednoho unikátního velikána. Nymburský topol, o němž ing. Petr Jiras, jeden z předních odborníků na památné stromy, jenž se konkrétně topoly zabývá intenzivně, tvrdí, že je nejmohutnějším topolem černým v České republice, roste u pravobřežní Polabské cyklostezky z Poděbrad do Nymburka. Je to zhruba dvacet metrů za cedulí oznamující, že návštěvník vstupuje na území Nymburka (souřadnice: GPS 50010´47883´´N; 15004´0520´´E). Jeho výšku lze odhadnout na 32 metry a šířku koruny na 21 metr, po obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí měří 766 cm. Jeho stáří je odhadnuto na 110 let.

Srovnejme ho s památnými topoly černými v nymburském okrese: v Hořátvi – 507 cm, v Kounicích – 520 a 553 cm, v Benátecké Vrutici – 620 cm, u Libice n. C. – 512 cm, dva topoly v Poděbradech – 433, 580 a 622 cm, a topol v Malé Straně – 520 cm. Jako doposud nejsilnější, stále živý, památný topol černý byl označován topol u nádraží ve Varnsdorfu – 698 cm. Historicky to pak byl Červenkův topol v Pardubicích s 860 cm po obvodu – ten už ale neexistuje.

Na návrh Společnosti přátel starého Nymburka rozhodl 24. března 2014 příslušný orgán ochrany přírody – Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, o vyhlášení Nymburského topolu za památný strom. V odůvodnění se píše, že se jedná o strom zajímavý svým vzrůstem a působí jako významná krajinná dominanta.

Památný strom je podle § 46 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jeho ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu památného stromu vyhlásil. Kolem stromu je vyhlášeno ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 24,40 m, přičemž strom roste ve středu tohoto kruhu.

Díky tomu snad nedojde k tomu, že by památný topol dopadl tak, jako jeho jen o málo slabší bratr, z něhož zůstal vedle jen obrovský pařez.