Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce

Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce

Kniha Pamětní desky, památníky a nápisy v Nymburce je společnou prací autorské trojice Jiří Černý, Pavel Fojtík a Jan Řehounek.

"Naším záměrem bylo zmapovat všechny pamětní desky ve městě, neboť ač se jedná o jednu z podob
historické paměti národa, je to také pouhá věc, která může být zničena či odstraněna. Proto jsme do knihy zahrnuli nejen desky stávající, ale právě i ty, které už neexistují či jsou uloženy v depozitářích," říká Jan Řehounek.

Autorům se podařilo zdokumentovat 88 pamětních desek, památníků a pamětních nápisů. Nejstaršími
jsou renesanční znak města s nápisem z roku 1546 či nápis z radní síně přibližně ze stejného období, nejnovějšími jsou pamětní desky odhalené v roce 2014 (například pamětní desky výsadby dvou stromů
věnovaných stému výročí narození Bohumila Hrabala). Z těch zmizelých lze zmínit několik symbolů komunistické vlády: sochu Klementa Gottwalda, bustu předsedy Slovenské republiky rad Antonína Janouška či Symbol pětiletky z roku 1950, případně bustu T. G. Masaryka zničenou za druhé světové války či betonovou plastiku Žena s holubicí z roku 1975. Každá deska má svoji fotografii, citaci textu na ní uvedeného a podařilo-li se je získat, zprávy z dobového tisku či příběhy jejich odhalení. U desek připomínajících významné osobnosti jsou i jejich portréty. Kniha obsahuje celkem 235 fotografií. Přílohou publikace je mapa města s označením míst,
na nichž jsou desky umístěné.

Knihu vydalo péčí města Nymburk nakladatelství Vega-L v Nymburce.


Více zde: https://rehounek-kaplanka.webnode.cz/products/pametni-desky-pamatniky-a-napisy-v-nymburce1/