Památné a krásné stromy v Nymburce (č. 45)

Památné a krásné stromy v Nymburce (č. 45)

V prvním srpnovém týdnu 2014 vyšlo čtyřicáté páté číslo občasníku Společnosti přátel starého Nymburka KAPLANKA, tentokrát na téma Památné a krásné stromy v Nymburce. Autorem textu a fotografií je Jan Řehounek, historické fotografie jsou z jeho archivu. 

Představuje dva nymburské památné stromy - jasan ztepilý a topol černý, který byl památným vyhlášen z iniciativy SPSN. V dalších kapitolách popisuje stromy v Parku hrdinů a v Parku Dr. Antonína Brzoráda, v Kolonii, u kaple sv. Jana, na parkovišti, na Přístavě, na Ostrově, v zahradě MŠ Čtyřlístek a u zimního stadionu. V posledním odstavci jsou vyjmenované samostatně rostoucí zajímavé stromy. U většiny lokalit se autor snaží podívat se na ně z historického hlediska.

Kaplanku je možné získat formou členství ve SPSN, případně ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.