Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala

Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala

 

U příležitosti patnáctého výročí úmrtí a devadesátých osmých nedožitých narozenin spisovatele Bohumila Hrabala vychází kniha Pavla Fojtíka a Jana Řehounka Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala.

Pro první část knihy napsal Pavel Fojtík, historik nymburského muzea a místostarosta Nymburka, zasvěcený životopis spisovatele s přihlédnutím k jeho vztahu k Nymburku. Text je doplněn řadou dokumentárních fotografií.

Pro druhou část knihy vybral publicista a spisovatel Jan Řehounek úryvky z Hrabalových děl, které pojednávají o konkrétních místech v Nymburce, tato místa nafotografoval v současné podobě a napsal ke každé svůj komentář.

Křest knihy se uskuteční (spolu se křtem publikace Marka Ďurčanského Nymburk a jeho správa za třicetileté války) ve středu 28. bžezna v 15 hodin ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.