Nová kniha v Edici Kaplanka

Nová kniha v Edici Kaplanka

Publikace Mgr. Marka Ďurčanského Nymburk a jeho správa za třicetileté války vychází jako první svazek Edice Kaplanka.

Křest knihy se uskuteční (společně se křtem knihy Pavla Fojtíka a Jana Řehounka Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala) ve středu 28. března 2012 v 15 hodin ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.