...aby nás Pán Bůh zachovati ráčil...

...aby nás Pán Bůh zachovati ráčil...

Kniha Jana Řehounka popisuje všechny nejznámější lidové svátky, oslavy a obyčeje ve středním Polabí - Hromnice, masopust, Velikonoce, čarodějnice, máje, posvícení, advent, Vánoce. Texty jsou doplněny vzpomínkami pamětníků, říkankami, texty písní a koledami. 

Objednat knihu je možné na mailu: jan.rehounek@seznam.cz.